លោក Arsene Wenger: Debuchy អាចនឹងមានបទពិសោធកាន់តែខ្លាំងនៅក្លឹបផ្សេងទៀត

លោក Arsene Wenger បានមានប្រសាសន៍ថា Mathieu Debuchy អាចផ្លាស់ប្តូរបាននៅពេលនេះ។ ខ្ញុំមិនហាមឃាត់គាត់ទេបើគាត់ចង់ចាកចេញ។ ដោយសារមានក្លឹបជាច្រើនប្រជែងគ្នាចង់បានគាត់ ដូចនេះខ្ញុំមិនបានបិទទ្វារសំរាប់គាត់ឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Scroll Up