ក្រុមអ្នកគាំទ្រ Arsenal កម្ពុជា ប្រកួតមិត្តភាពរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និង ថ្ងៃសុក្រ

អ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal បានរៀបចំអោយមានការប្រកួតមិត្តភាព ជាមួយក្រុមកីឡាផ្សេងទៀត នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និង ថ្ងៃសុក្រ ហើយបានបើកចំហរចំពោះគ្រប់សមាជិកអ្នកគាំទ្រក្រុម Arsenal ទាំងអស់នៅកម្ពុជាអោយចូលរួម ក្នុងករណីអ្នកទាំងនេះទំនេរ។ ខាងក្រោមជាកាលវិភាគ និងទីលានប្រកួត:

– ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 7យប់ ដល់ 9យប់ នៅទីលាន បឹងកក Central Park ភ្នំពេញ តារាងលេខ 5
– ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 6ល្ងាច ដល់ 8យប់ នៅទីលាន បឹងកក Central Park ភ្នំពេញ តារាងលេខ 3

ការប្រកួតមានរាល់សប្តាហ៍ លើកលេងថ្ងៃបុណ្យធំៗរបស់កម្ពុជា ដូចជា បុណ្យភ្ជុំ បុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យអ៊ំុទូក ជាដើម។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា តាំងពីយូរណាស់មកហើយ  សកម្មភាពទាំងនេះដំបូងឡើងរៀបចំនៅទីលាន Rooy7 ដែលមានការប្រកួតរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ គ្រោយមកបានប្តូរមក បឹងកករហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

គ្រប់ពត៌មានអំពីការប្រកួតក៏មានផ្តល់ផងដែរតាមរយៈ Group Chat និង Facebook Group ដែលមានឈ្មោះ Arsenal Cambodia Fan Club ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Scroll Up