លោក Arsene Wenger ថាការធ្លាក់ចុះរបស់ Arsenal គឺជាកំហុសរបស់ក្លិប មិនមែនកំហុសលោកទេ

May 24, 2017 admin 0

អនាគតរបស់លោក Arsene Wenger និងការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមត្រូវបន្ទោសលើភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់ក្លិប ជាជាងផ្តោតលើរូបគាត់។ អានបន្ត

1 2 3 9
Scroll Up