លោក Arsene Wenger បានយល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីពីរឆ្នាំទៀត

March 26, 2017 admin 0

ឥឡូវនេះលោក Arsene Wenger បានយល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីពីរឆ្នាំទៀត បន្ទាប់ពីមានជំនួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមកាំភ្លើងធំ អានបន្ត

1 2
Scroll Up